Yogaens historie kort fortalt

Yogaen stammer fra Indien og er et 5000 gammelt træningssysetm for krop og sind.

Den oprindelige yoga

Den ældste beskrivelse af yoga stammer fra værket Yogasutra, som er én af i alt seks filosofiske tekster i Hinduismen.

Ifølge Yogasutra er det overordnede mål med yoga at opnå en slags overmenneskelig tilstand, hvor sjælen bliver i stand til at komme væk fra den materielle verden og forenet med universet.

Yogaen består ifølge Yogasutra af otte trin:

  1. Moralske leveregler
  2. Etiske leveregler
  3. Fysiske yogastillinger
  4. Åndedrætsøvelser
  5. Kontrol over sanserne
  6. Koncentration
  7. Meditation
  8. Højere bevidsthed

Den yoga som er beskrevet i Yogasutra, hedder Rajayoga og har fokus på de mentale og spirituelle dele i de 8 trin. Gennem tiden er der udviklet mange forskellige retninger inden for yoga, som tager udgangspunkt i den klassiske Rajayoga men som fokuserer på forskellige dele af den.

Yoga i dag i den vestlige verden

Den mest kendte yogaform i den vestlige verden er Hathayogaen (udsprunget af Rajayogaen).

”Hatha” betyder ”styrke” på sanskrit, som er det universelle yogasprog. I Hatha fokuseres især på yogaens fysiske øvelser (asanas) og åndedrætsøvelser (pranayama). Ud af Hathayogaen er der så igen udviklet mange andre forskellige retninger og typer af yoga.

Yoga er faktisk forholdsvist nyt i den vestlige verden – det var først i 1950´erne, den sådan rigtigt begyndte at få fodfæste i Europa. Og i de første mange år var yoga ikke for alle men noget lidt mystisk, formentlig koplet til at det for mange også var meget spirituelt.

Men efterhånden som de mange forskellige yogaformer med fokus på det fysiske er vokset frem, er yoga blevet mere og mere hvermandseje.

Åndedrættet som det særlige ved yoga

En af grundene til, at yoga er blevet så stort i Vesten, er formentlig at det passer godt ind i en kultur, hvor vi gerne vil være veltrænede og se godt ud.

Men det som er specielt med yoga, og som man ikke rigtigt får i andre sportsgrene, er den meditative (og evt. spirituelle del); den del der har fokus på åndedrættet (pranayama).

Derudover tiltaler yogaens filosofi mange mennesker i dag. Den handler nemlig om, hvordan man lever sit liv, hvad meningen er, og hvordan man håndterer livet på godt og ondt. Formentlig er det idag ekstra tiltalende, fordi vi kommer længere og længere væk fra religion og dét at tro på noget, der er større end os selv.

Yoga ”nede på jorden”

I dag handler yogaen for de fleste mindre om at befri sig fra det materielle og blive forenet med universet.

Men så alligevel lidt: Yogaen er blevet så populær, fordi vi lever i en verden fuld af stress og alt for mange indtryk. Alt for meget travlhed og for lidt langsomhed! Tingene går simpelthen for stærkt ift. den urgamle hjerne og det urgamle nervesystem, som vi stadig er i besiddelse af. Tro det eller lad være, men den menneskelige hjerne har faktisk ikke ændret sig væsentligt de sidste mange tusinde år.

Men det har de miljøer, vores hjerner er i. Vores hjerner er generelt gode til at tilpasse sig de miljøer, vi havner i. Men der er grænser – og mange af dem overtræder vi i dag, fordi vi vil mere og mere, og fordi vi bombarderes af impulser og indtryk konstant.

Jeg kan godt lide ideen om, at yoga er så mange forskellige ting i forening. Og at man kan vælge de grene, man er interesseret i. Jeg har ikke de store ambitioner om forening med universet. For mig handler yoga især om de første fire grene (moralske og etiske leveregler samt fysiske yogapositioner og åndedrætsøvelser).

Interesseret i langsomhed, psykologi, yoga og meditation?

Abonnér på mit nyhedsbrev som udkommer, når jeg har tid og synes, jeg har noget at formidle.

Tilmeld nyhedsbrev